Kameraadschapsgeest..

coach breda talent benutten

Coach Breda & Talent benutten

Arbeidsorganisaties mogen zichzelf gaan beschouwen als gemeenschappen. Daarmee trapte FNV voorzitter Agnes Jongerius het nieuwe academische jaar in af. Vervolgens schetste ze een beeld van de actualiteit waarin de vrijheid van handelen op de werkvloer steeds verder wordt teruggedrongen. Dat zou het gevolg zijn van een permanent proces van reorganisaties. Tot slot wees ze op het ontstaan van een managementlaag die veel te mobiel is. Die zichzelf vrijheden veroorlooft en steeds verder afglijd naar ‘management by spreadsheet’.   

Zelfvertrouwen en Zelfwaardering

Sir John Whitmore, een toonaangevend organisatieadviseur, liet jaren geleden zien dat mensen in een professionele omgeving slechts veertig procent van hun talenten benutten. Dat zou enerzijds het gevolg zijn van een gebrek aan mogelijkheden binnen organisaties. Anderzijds ligt het aan een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering bij de medewerkers.

Daarom pleit Whitmore voor organisaties met ‘kameraadschapsgeest’. Waar de nadruk in samenwerking komt te liggen op gemeenschappelijke doelen. En waar gestuurd wordt op de verbetering van psychologische prestaties van medewerkers. Salarismaatregelen, promotie en ontslag zijn volgens hem geen geschikte middelen om dat mee te bereiken. Tegen een achtergrond van dictaten en bevelen ontstaat al snel een gevoel van ‘wij en zij’. Volgens Whitmore gaan mensen hun talenten pas optimaal benutten wanneer managementgedrag en interacties worden bepaald op basis van coachingsprincipes.

Coach Breda & Talent benutten

Doen wat Werkt‘ binnen de context van Coach Breda & Talent benutten is coachen op persoonlijke effectiviteit. Stel je voor dat mensen een duidelijk beeld hebben van wat ze willen bereiken. Dat ze in staat zijn om resultaten te vertalen in gedragsveranderingen. En dat ze daarbij de flexibiliteit hebben ontwikkeld om hun gedrag te veranderen tot ze hebben gevonden wat effectief is.

Mensen met dergelijke vermogens bereiken altijd en overal de gewenste doelen.