Begrip

coach breda begrip

Coach Breda & Begrip

Slecht luisteren leidt op allerlei manieren tot verwarring en onbegrip en daarmee tot problemen.

Voor de meeste mensen draait communiceren om verbale vaardigheden. Het vermogen om je gedachten zo aansprekend mogelijk te verwoorden. Zodat anderen bij wijze van spreken aan je lippen hangen. Maar effectief communiceren begint niet bij spreken. Het begint bij luisteren en oprechte aandacht.

Gedachten

Onze grootste uitdaging in communicatie schuilt in het managen van onze gedachten. Dat zit zo. Wanneer we naar een ander luisteren geven we betekenis aan zijn of haar woorden. Dat doen we grotendeels onbewust. Vanuit de betekenis die we onbewust zelf geven ontstaan in ons bewustzijn vervolgens gedachten. Die gedachten leiden ons af van wat de ander nou precies vertelt. Ze maken het moeilijker om ons te verplaatsen in wat de ander ziet, hoort, voelt en denkt.

Luisteren, empathie en mildheid

Nu hebben we als kind allemaal geleerd hoe we moeten luisteren. We zijn dan ook gewend om onze tanende aandacht te verbergen achter gedrag waarmee we de suggestie wekken dat we nog steeds luisteren. We blijven de ander bijvoorbeeld aankijken, knikken, maken bevestigende geluidjes of noteren wat aantekeningen. En omdat we er met onze gedachten niet echt bij zijn, vervallen we toch in aannames en verwarring. Gebrekkige aandacht is zo een spreekwoordelijke bijl aan de wortel van effectieve communicatie.

Naast aandacht is er natuurlijk meer nodig. Bijvoorbeeld empathie en het vermogen om jezelf weg te cijferen en opkomend oordeel te parkeren. Alles om precies te kunnen horen wat de ander probeert te zeggen. Om zo een standpunt zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en daarmee verwarring te voorkomen.

Coach Breda, Begrip & Praatstok

Doen wat Werkt. Lang geleden las ik voor het eerst over de oeroude sjamanistische traditie van de ‘praatstok’. Degene die in een vergadering aan het woord was had de praatstok in bezit. Om de praatstok en daarmee het woord te krijgen moest je eerst exact samenvatten wat de vorige spreker had gezegd. Pas wanneer die tevreden was over jouw samenvatting gaf hij de praatstok aan je door. Dat maakte dat iedereen zijn uiterste best deed om iedere spreker zo goed mogelijk te begrijpen.

Zo’n traditie zou wat mij betreft helemaal niet misstaan in onze moderne samenleving. ‘Je eigen mening pas kunnen ventileren wanneer je naar voldoening hebt aangetoond dat je de ander in ieder geval begrepen hebt’…

Vrijgevigheid

coach breda vrijgevigheid

Coach Breda & Vrijgevigheid

Onlangs had ik een grappig gesprek over wat er nou eigenlijk nodig is om vertrouwen en gunning te bereiken. Startpunt was een presentatie van Brenee Brown over haar zeven bouwstenen van vertrouwen. De eerste zes bouwstenen zijn vrij abstract en redelijk vanzelfsprekend. Discretie, integriteit, compassie, grenzen respecteren, doen wat je zegt en verantwoording dragen. Het kostte echter meer moeite om die zevende bouwsteen te reproduceren. En bovendien zorgde de betekenis van die laatste bouwsteen vervolgens voor verwarring.

Betekenis geven en gelijk hebben

Die zevende bouwsteen bleek uiteindelijk ‘generosity’ te zijn. Wanneer we generosity vertalen komen we uit bij betekenissen die variëren van ‘edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid’, ‘scheutigheid en kwistigheid’ tot ‘gulheid en vrijgevigheid’. Waar het dankzij de abstractie bij de eerste zes eigenlijk vrij eenvoudig was om overeenstemming te bereiken over wat Brown ermee bedoelde, lag dat voor de zevende anders.

Grappig genoeg is dat dus waar die zevende bouwsteen aan refereert. Wanneer we een betekenis zoeken bij abstracte begrippen zijn we het sneller met elkaar eens dan bij meer concrete begrippen zoals kwistigheid, gulheid of vrijgevigheid. Om vertrouwen te bereiken is het cruciaal om op zo’n moment elkaars betekenissen naast elkaar te zien. Ze te erkennen en overeenkomsten te herkennen. Het alternatief is discussiëren over de verschillen. En dergelijk discussies lopen nog wel eens uit de hand waarna het vertrouwen ver te zoeken is.

Coach Breda, Vrijgevigheid & Voorkomen van discussie

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & vrijgevigheid is het voorkomen van niet ter zake doende discussies. Voor Brenee Brown draait die zevende bouwsteen precies daarom. Binnen de context van bouwen aan vertrouwen betekent vrijgevigheid kiezen voor de ruimst mogelijk interpretatie van de intenties, woorden en daden van een ander. Om op die manier de kans groter te maken dat je voldoende overeenkomsten ziet om het met de ander eens zal zijn.

Want in het licht van het werken aan vertrouwen scheelt het nu eenmaal alles wanneer je het al met elkaar eens kan zijn.

Feedback (3)

coach breda feedback geven

Coach Breda & Feedback geven

Afgelopen week las ik een artikel op LinkedIn over de zin van feedback. De strekking van het artikel was dat het geven van feedback vaak niet werkt. Daarvoor waren volgens de schrijver drie oorzaken aan te wijzen. Grofweg kwam het neer op perceptie, emotie en authenticiteit.

Qua perceptie draaide het om ‘zien wat we denken te zien’. Onze feedback zegt dus meer over onszelf dan over de ander. Door emotie over de feedback blijft de inhoud bij de ontvanger meestal niet hangen. En vervolgens zou die inhoud vaak ook nog eens discutabel kunnen zijn. Wat we van de ander verlangen hoeft tenslotte nog geen garantie te zijn voor succes. Want wat voor de een wel werkt, kan voor de ander misschien helemaal niet te werken.

Evalueren van succeservaringen

Voor mij zat de kern echter in de staart van het artikel. Waar feedback geven op wat iemand niet goed doet weinig oplevert blijkt feedback geven op wat iemand wel goed doet namelijk des te effectiever. Het bespreken van successen bevordert het verder ontwikkelen van vaardigheden die aan de basis lagen van het succes. En het kopiëren en benutten van die vaardigheden in andere contexten. Om dat te bereiken is het dus wel nodig om de aandacht te kunnen richten op wat iemand wel goed doet. En dat staat dwars op de menselijke natuur en op alles wat we van jongs af aan leren.

focus op verschillen

De primitieve delen van ons brein zijn gespitst op verschillen. Op wat afwijkt van wat we denken dat het eigenlijk zou moeten zijn. Zeer effectief voor de overleving van onze soort en in samenwerking en communicatie is het onhandig. Desondanks bakken we het belang van verschillen er bij kinderen van jongs af aan in.

Coach Breda, Feedback geven & Stip op de Horizon

Doen wat Werkt binnen de context coach Breda & feedback geven is precies voor ogen hebben wat je wilt bereiken. Doelgericht feedback geven begint daarom bij exact bepalen wat je WEL wilt bereiken. Om vervolgens in te zoomen op– en gebruik te maken van alles wat al WEL goed gaat. Zien wat er al wel goed gaat betekent focussen op overeenkomsten. En om daar goed in te worden zullen de meesten van ons onze natuur moeten overstijgen en buiten onze comfortcirkel moeten stappen.