Vrijgevigheid

coach breda vrijgevigheid

Coach Breda & Vrijgevigheid

Onlangs had ik een grappig gesprek over wat er nou eigenlijk nodig is om vertrouwen en gunning te bereiken. Startpunt was een presentatie van Brenee Brown over haar zeven bouwstenen van vertrouwen. De eerste zes bouwstenen zijn vrij abstract en redelijk vanzelfsprekend. Discretie, integriteit, compassie, grenzen respecteren, doen wat je zegt en verantwoording dragen. Het kostte echter meer moeite om die zevende bouwsteen te reproduceren. En bovendien zorgde de betekenis van die laatste bouwsteen vervolgens voor verwarring.

Betekenis geven en gelijk hebben

Die zevende bouwsteen bleek uiteindelijk ‘generosity’ te zijn. Wanneer we generosity vertalen komen we uit bij betekenissen die variëren van ‘edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid’, ‘scheutigheid en kwistigheid’ tot ‘gulheid en vrijgevigheid’. Waar het dankzij de abstractie bij de eerste zes eigenlijk vrij eenvoudig was om overeenstemming te bereiken over wat Brown ermee bedoelde, lag dat voor de zevende anders.

Grappig genoeg is dat dus waar die zevende bouwsteen aan refereert. Wanneer we een betekenis zoeken bij abstracte begrippen zijn we het sneller met elkaar eens dan bij meer concrete begrippen zoals kwistigheid, gulheid of vrijgevigheid. Om vertrouwen te bereiken is het cruciaal om op zo’n moment elkaars betekenissen naast elkaar te zien. Ze te erkennen en overeenkomsten te herkennen. Het alternatief is discussiëren over de verschillen. En dergelijk discussies lopen nog wel eens uit de hand waarna het vertrouwen ver te zoeken is.

Coach Breda, Vrijgevigheid & Voorkomen van discussie

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & vrijgevigheid is het voorkomen van niet ter zake doende discussies. Voor Brenee Brown draait die zevende bouwsteen precies daarom. Binnen de context van bouwen aan vertrouwen betekent vrijgevigheid kiezen voor de ruimst mogelijk interpretatie van de intenties, woorden en daden van een ander. Om op die manier de kans groter te maken dat je voldoende overeenkomsten ziet om het met de ander eens zal zijn.

Want in het licht van het werken aan vertrouwen scheelt het nu eenmaal alles wanneer je het al met elkaar eens kan zijn.

Feedback (3)

coach breda feedback geven

Coach Breda & Feedback geven

Afgelopen week las ik een artikel op LinkedIn over de zin van feedback. De strekking van het artikel was dat het geven van feedback vaak niet werkt. Daarvoor waren volgens de schrijver drie oorzaken aan te wijzen. Grofweg kwam het neer op perceptie, emotie en authenticiteit.

Qua perceptie draaide het om ‘zien wat we denken te zien’. Onze feedback zegt dus meer over onszelf dan over de ander. Door emotie over de feedback blijft de inhoud bij de ontvanger meestal niet hangen. En vervolgens zou die inhoud vaak ook nog eens discutabel kunnen zijn. Wat we van de ander verlangen hoeft tenslotte nog geen garantie te zijn voor succes. Want wat voor de een wel werkt, kan voor de ander misschien helemaal niet te werken.

Evalueren van succeservaringen

Voor mij zat de kern echter in de staart van het artikel. Waar feedback geven op wat iemand niet goed doet weinig oplevert blijkt feedback geven op wat iemand wel goed doet namelijk des te effectiever. Het bespreken van successen bevordert het verder ontwikkelen van vaardigheden die aan de basis lagen van het succes. En het kopiëren en benutten van die vaardigheden in andere contexten. Om dat te bereiken is het dus wel nodig om de aandacht te kunnen richten op wat iemand wel goed doet. En dat staat dwars op de menselijke natuur en op alles wat we van jongs af aan leren.

focus op verschillen

De primitieve delen van ons brein zijn gespitst op verschillen. Op wat afwijkt van wat we denken dat het eigenlijk zou moeten zijn. Zeer effectief voor de overleving van onze soort en in samenwerking en communicatie is het onhandig. Desondanks bakken we het belang van verschillen er bij kinderen van jongs af aan in.

Coach Breda, Feedback geven & Stip op de Horizon

Doen wat Werkt binnen de context coach Breda & feedback geven is precies voor ogen hebben wat je wilt bereiken. Doelgericht feedback geven begint daarom bij exact bepalen wat je WEL wilt bereiken. Om vervolgens in te zoomen op– en gebruik te maken van alles wat al WEL goed gaat. Zien wat er al wel goed gaat betekent focussen op overeenkomsten. En om daar goed in te worden zullen de meesten van ons onze natuur moeten overstijgen en buiten onze comfortcirkel moeten stappen.

Windjes in een volle lift..

coach breda klagen

Coach Breda & Klagen

Het herkennen van overeenkomsten is voor veel mensen nog een uitdaging.

Dat is niet echt vreemd. Van nature zijn mensen beter in het zoeken naar verschillen. In het benoemen van wat iets allemaal ‘niet’ is. De primitieve delen van ons brein zijn daar continu op gespitst. Daarbij komt dat we als kind al hebben geleerd dat verschillen belangrijk zijn. Vanaf ‘mag niet’ en ‘zoek de zeven verschillen’ tot alle regeltjes en sancties die daar nog op volgden. Het draait allemaal om verschillen en om wat iets niet is. En daar hebben we ook als volwassenen vaak nog last van.

Klagen is ongezond

Dit verklaart waarom het voor veel mensen nog niet logisch of eenvoudig is om nadruk te leggen op overeenkomsten. Op wat iets ‘wel’ is. Zoals bijvoorbeeld op gedeelde belangen, doelen of behoeften. ‘Klagen’ is de meest voorkomende uitingsvorm van een nadruk op verschillen. Klagen gaat altijd over wat het ‘niet’ is. Uit recent onderzoek blijkt dat veel mensen in gesprekken zelfs één keer per minuut klagen.

Eerder onderzoek liet al zien hoe slecht klagen is voor de gezondheid. Klagen tast bijvoorbeeld de hippocampus aan. Dat is een gebied in de hersenen dat cruciaal is voor onze intelligente gedachten en ons probleemoplossend vermogen. Daarnaast zorgt klagen voor een verhoogde cortisolproductie. Cortisol helpt ons om te kunnen ontsnappen of om ons te kunnen verdedigen. Maar wel ten koste van een hoge bloeddruk en hoge bloedsuikers

Coach Breda, Klagen of Focussen op overeenkomsten

Wat klagen nog schadelijker maakt is dat we er onbewust de hippocampus en cortisolproductie van anderen mee beïnvloeden. Met spiegelneuronen bootsen onze hersenen namelijk de gemoedstoestand van de mensen om ons heen na. Klagen is daarmee volgens onderzoekers zoiets als ‘windjes laten in een volle lift’. Iedereen om je heen heeft er last van.

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & klagen is leren focussen op overeenkomsten. Omdat een focus op overeenkomsten leidt tot een verlaging van de productie van cortisol! Onderzoekers van de Universiteit van Californië toonden aan hoe een nadruk op overeenkomsten daarmee meer ontspanning, meer vertrouwen en meer energie oplevert.

Ook hierin kunnen we zien dat het precies is zoals Marcus Aurelius 2000 jaar geleden al beschreef. ‘De kwaliteit van je leven bepaal je met de kwaliteit van je gedachten’. Alleen daarom al mag ‘stoppen met klagen‘ de eerste stap in coaching zijn.