Stress

‘Ons meest effectieve wapen tegen overbelasting is de vaardigheid om de ene gedachte te verkiezen boven de andere’.

Coach Breda & Stress

Stress is een onderwerp waar veel over wordt gepraat en bijna iedereen lijkt er wel eens last van te hebben. En sommige mensen lijken beter bestand tegen stress dan anderen. Hoe kan dat eigenlijk en hoe kan je dat zelf ook bereiken?

Stress betekent ‘spanning of druk’. De term stress komt van oorsprong uit de bouw. Daar is het de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. Of stress schadelijk is hangt af van hoeveel belasting het voorwerp aankan. Zelfs in supersterke metalen constructies ontstaan haarscheurtjes wanneer ze te zwaar of verkeerd worden belast. En zo werkt het ook bij mensen.

Stress kan functioneel zijn

Als we het over stress hebben, dan gaat het meestal om ongezonde spanning. Om overbelasting of teveel druk. Maar stress is niet altijd ongezond. Stress kan ook een natuurlijke toestand zijn. In je werk helpt gezonde stress je bijvoorbeeld om goed te presteren. Stress zorgt ervoor dat je alert, geconcentreerd en effectief kan zijn. De spanning maakt dat je klaar bent om te reageren. En dat heb je soms nodig in uitdagende situaties.

Verstoorde balans

De problemen met stress ontstaan wanneer de belasting groter wordt dan de belastbaarheid. Wanneer de eisen die aan jou worden gesteld, of die je aan jezelf stelt, groter zijn dan wat je aankan. De balans tussen de factoren die de spanning veroorzaken en je vermogen om met de spanning om te gaan raakt dan verstoord.

coach breda stress

Belastbaarheid

De verstoring van die balans kan veroorzaakt worden door een te hoge belasting of door een te lage belastbaarheid. Voor de eigenschappen hieronder geldt dat ze in algemene zin een negatieve invloed hebben op belastbaarheid:

Coach Breda & Stress

Een verminderde belastbaarheid maakt je meer vatbaar voor de gevolgen van stress. Eigenschappen als hierboven vloeien deels voort uit karakter. Anderzijds spelen ervaring en vaardigheden ook een grote rol. Dat laatste is interessant vanuit het oogpunt van stress en coaching.

Het maakt duidelijk dat je zelf veel kan doen om je draagkracht te vergroten. Het eigen maken van vaardigheden op het vlak van emotiemanagement, conflicthantering, verwachtingenmanagement en assertiviteit is bijvoorbeeld voor iedereen haalbaar. En voor leren om realistische eisen aan jezelf en aan anderen te stellen geldt hetzelfde.

Daarnaast kan je je eigen belastbaarheid natuurlijk op heel veel manieren verder uitbouwen. Enerzijds door aandacht te besteden aan je lichaam. Bijvoorbeeld met gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, slaap en ontspanning. En anderzijds door te investeren in je mentale ontwikkeling. Bijvoorbeeld met het verder ontwikkelen van inzicht, overzicht, prioriteit en organisatie. Uiteindelijk heb je daarmee in iedere belastende situatie zelf de oplossing in de hand.

Wil je snel grote stappen zetten in het ontwikkelen van stressbestendigheid? Maak een afspraak en doe een PowerScan. Zo kom je direct te weten wat je te doen staat en waar je het beste mee kan beginnen.