Verschillen? Of overeenkomsten.. (1)

coach breda & polarisatie

Coach Breda & Polarisatie

Het was vanmiddag prima weer om in de achtertuin bij een koud flesje Corona de kranten van deze week door te spitten. Wat me het meest in het oog sprong is het debat tussen de ‘Nederlandse moslims’ en de ‘autochtone Nederlanders’. Het wordt steeds nadrukkelijker bepaald door intolerante ‘leiders’ als bijvoorbeeld Sjeik Fawaz en Geert Wilders. ‘Samenlevingen’ zijn vooral gediend is met overeenkomsten tussen groepen die er deel van uitmaken. Maar deze demagogen negeren alle overeenkomsten en stapelen bij voorkeur verschil op verschil op verschil.

Motivatie

In NLP gaan we ervan uit dat mensen gemotiveerd worden door een behoefte aan verwantschap, een behoefte aan prestatie of door een behoefte aan macht.

Een behoefte aan verwantschap laat zich slecht rijmen met het hameren op verschillen en met intolerantie. Behoefte aan prestatie dan? Wanneer het werkelijke doel van mensen als Wilders en Fawaz zou zijn om ruimte voor eigenheid te garanderen, zoals ze zo graag roepen, dan zou het in lijn met dat doel liggen om op basis van de overeenkomsten direct een dialoog met andersdenkenden aan te gaan. Win-win. Dat ligt voor de hand en daar is onze samenleving op ingericht.

Als het hen dan niet gaat om verwantschap of prestatie dan rest alleen nog de behoefte aan macht. Die dingen roepen die de grote groep het gevoel geeft dat er gekozen moet worden: Bang maken, verschillen benadrukken, polariseren, nuances negeren, wij of zij. Verdeel en heers. Ten koste van alles werken aan het vergroten van je eigen persoonlijke macht.

Coach Breda & Polarisatie

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & polarisatie is inzien dat bang zijn en polariseren werkt niet. Achter populisten aanlopen werkt ook niet. Wat wel werkt? Compassie en het nadrukkelijke besef van gemeenschappelijkheid. Om te beginnen zijn we bijvoorbeeld allemaal mensen en we willen bijvoorbeeld allemaal gelukkig zijn. Allemaal hebben we doelen en dromen; we hebben kinderen of kleinkinderen, neefjes of nichtjes die we alleen het allerbeste toewensen. En dat is maar om te beginnen. Zo is er natuurlijk nog veel en veel meer.

Uiteindelijk blijken er dan misschien nog wat zaken te zijn waarin we verschillen of waarin we elkaar misschien zelfs voor de voeten lopen. Het zal geen grote uitdaging blijken om daar oplossingen voor te benoemen wanneer er zoveel is wat ons bindt.