Winnen zonder Strijd..

coach breda persoonlijke effectiviteit

Coach Breda & Persoonlijke Effectiviteit

2500 jaar geleden schreef Sun Tzu ‘De kunst van het oorlogvoeren’. Of hij die woorden werkelijk zelf heeft geschreven is in nevelen gehuld. Maar alles duidt er op dat Sun Tzu vooral een zeer intelligente man en een groot strateeg was. Tegenwoorig staat ‘Sun Tzu’ echter simpelweg voor de essentie van dat ene boek: ‘Winnen zonder Strijd’ 

‘Winnen zonder strijd’ toont ons vooral hoe we op een intelligente wijze met conflicten kunnen omgaan. Dat wordt pas mogelijk wanneer we onze instinctieve benadering van ‘vechten voor ons leven’ leren te overstijgen.  

Voorkomen van akeligheden

Met ‘De kwade generaal verliest’ illustreert Sun Tzu dat grip op onze emoties cruciaal is voor een intelligente benadering van conflicten. Alleen tegen die achtergrond kunnen opponenten op een respectvolle wijze worden aangesproken. Daarmee worden akeligheden voorkomen en zorg je dat trots en waardigheid buiten schot blijven.  

‘Winnen zonder strijd’ gaat dan ook over het grote plaatje. Of zoals Sun Tzu het zegt: ‘De Tao van de hele situatie waarin de belangen van U en de ander bijna versmelten’. Tegenover dat grote overzicht staat het kleinere beeld. En dat kleinere beeld is meestal niet meer dan het product van onze angsten.  

Coach Breda, Persoonlijke Effectiviteit: Verleiden in plaats van dwingen

Doen wat Werkt binnen de context coach Breda & persoonlijke effectiviteit draait om het verleiden van opponenten om te kijken zoals wijzelf. Dit als het briljante alternatief voor proberen om opponenten te verslaan in een discussie.

We creëren er een meer solide basis mee voor lange termijn resultaten. Daarentegen laten we met boos worden vooral zien hoe onvermogend we zijn. In emotiemanagement en in het behouden van overzicht.