Overtuigingen en Waarden..(1)

coach breda overtuigingen

Coach Breda & Overtuigingen

Organisaties in de zorg zien zich ondanks professionalisering steeds vaker voor de uitdaging geplaatst om een aansprekende missie handen en voeten te geven terwijl de feitelijke uitvoering van elementaire zorgtaken grote vragen oproept op het vlak van het denk en werkniveau van medewerkers.  

Onlangs vertelde een professional me dat ze regelmatig bewoners zag die hun sokken ondersteboven aan hadden. Dat is met de hiel van de sok op de wreef. Ik ken niemand die z’n sokken zo aantrekt of de sokken van z’n kinderen zo aantrekt.

Draait niet om vaardigheid

Daarbij geeft het grote plaatje wel vaker aanleiding om je af te vragen hoe het kan dat medewerkers vaardigheden waar ze in hun privé-situatie de hand niet voor omdraaien in een professionele setting niet lijken te beheersen

Het werkt niet om medewerkers aan te zetten tot ander gedrag. Medewerkers leren hoe ze sokken aan moeten trekken werkt ook niet. Omdat het niets met vaardigheden te maken heeft.  

Coach Breda & Overtuigingen en Waarden

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & overtuigingen is insteken op het veranderen van overtuigingen en waarden bij medewerkers. Van de meer dan 4 miljard die er jaarlijks in Nederland wordt uitgegeven aan scholing en training wordt maar een marginaal deel besteed aan het veranderen van overtuigingen en waarden.

En dat laatste is nou juist net wat werkt. Wanneer we de overtuigingen en waarden van een medewerker veranderen zal de medewerker, direct en blijvend, ander gedrag gaan vertonen. En wanneer in dat nieuwe plaatje dan nieuwe vaardigheden nodig zijn zal de medewerker dat vervolgens ervaren als een behoefte.  

Korio verandert overtuigingen en waarden. Korio ‘Doet wat Werkt!’.