Commissie Arbeidsparticipatie..


coach breda perceptie

Coach Breda & Perceptie

Humor op de voorpagina van de Volkskrant. Samen met vakbondsman Anton Westerlaken en de bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Jan Willem Oosterwijk heeft TNT-topman Peter Bakker een half jaar gekeken naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de komende decenia. Gisteren verscheen het indrukwekkende rapport: 

Om maar met de deur in huis te vallen. Dat plaatje van Donner waar eind 2007 zo fel over gediscussieerd werd en waar het kabinet bijna over viel? Dat plaatje blijkt ‘niet geheel’ te kloppen;  

Discussies en Stokpaardjes

Om in 2016 nog genoeg leraren voor de klas en verzorgers aan het bed te hebben moeten er 400.000 extra vacatures worden ingevuld. ‘En juist dat heeft de politiek vorig jaar in de hitte van de strijd uit het oog verloren. Omdat de discussie is vastgelopen op de totempaal van het ontslagrecht’.  

Dus in plaats van een focus op versoepeling van het ontslagrecht is het volgens deze commissie het tegenovergestelde noodzakelijk. Werkgevers zullen aan de bak moeten om manieren te bedenken om zoveel werknemers aan zich te binden. En daar hebben ze nog maar relatief weinig tijd voor. 

Coach Breda & Perceptie

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & perceptie is inzien dat mensen uitsluitend horen en zien wat ze willen horen en zien. Met daarin meegaan verspillen we heel veel energie. 

Daarmee staan de zin en onzin van eindeloze uitwisselingen van standpunten in de Tweede Kamer wel gelijk in een heel ander daglicht. Zouden ze daar eigenlijk nog wel naar elkaar luisteren? En zo ja, worden ze daar dan niet een beetje moedeloos van?