Betrokkenheid

coach breda betrokkenheid

Coach Breda & Betrokkenheid

Zo’n twintig jaar geleden las ik het gedicht hierboven voor het eerst. Ik werkte toen voor een wel heel bijzonder bedrijf. Dat bijzondere zat bijvoorbeeld in de platte organisatiestructuur en de zelfsturende multidisciplinaire teams. Maar bovenal was het de aandacht voor iedere medewerker. Investeringen in mensenwerk gericht op betrokkenheid, motivatie, inzet, ‘team-denken’ en ‘team-handelen’. Om te bereiken dat medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk zouden samenwerken met iedere klant. Zowel intern als extern.

Er heerste een sfeer van idealisme, optimisme, doorzettingsvermogen. En ook van trots op het samen scheppen van een nieuwe realiteit. Zonder concreet einddoel maar met de overtuiging dat de ene beweging de andere wel zou oproepen. ‘Doelen’ als tussenstop op weg naar volgende doelen

ISO9001:2015

Deze herinneringen kwamen terug toen ik onlangs met een opdrachtgever sprak over de impact op haar organisatie van de aanpassing van de HKZ-normen aan ISO9001:2015. ‘Het koppelen van bedrijfsstrategie en operationele bedrijfsvoering. Competente medewerkers met persoonlijke waarden die aansluiten bij het DNA van de organisatie. Aandacht voor alle stakeholders en hun wensen. Een tevreden klant als uitgangspunt. De goede dingen goed doen. Samenwerking als een sociaal systeem waarin competenties en onderlinge communicatie belangrijker zijn dan documentatie. Teamwerk dat drijft op vertrouwen, diversiteit, gezamenlijke doelen en opvattingen’. Het was een feest van herkenning!

Coach Breda, Betrokkenheid en vertrouwen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & betrokkenheid is investeren in vertrouwen. Het bedrijf waar ik destijds werkte selecteerde doelbewust medewerkers die zich er thuis zouden voelen. En voor mijn opdrachtgever ligt dat wel even anders. Voor veel van haar medewerkers levert deze verschuiving van paradigma in eerste instantie vooral onzekerheid op. Hun vertrouwen wordt het snelst hersteld door ten eerste te belichten welke benodigde competenties al aanwezig zijn. En ten tweede door concreet te maken wat de medewerkers precies moeten doen om samen de benodigde stappen te kunnen zetten.

Dat is nou precies wat een teamanalyse van Esprit & Elan oplevert. Dus met de teams van deze opdrachtgever komt het helemaal goed.