Verwachtingen

‘Alleen door niets van niemand te verwachten, word je nooit teleurgesteld.’

Coach Breda & Verwachtingen

Vanaf onze vroege jeugd leren we ons te voegen naar de verwachtingen van anderen. Slapen als het licht uit gaat, je bordje leeg eten en niet huilen als je moeder je ergens achter laat. Op tijd naar school gaan, goede cijfers halen en je kamer opruimen. Een studie doen, werk zoeken en een partner vinden. Sparen, een huis kopen en vanaf je twintigste bouwen aan je pensioen.

Verwachtingen van ouders, familie, leraren, vrienden, partners, werkgevers en collega’s, bedrijven en overheden. Verwachtingen waarin je je schikt omdat je dat nu eenmaal stap voor stap hebt aangeleerd.

Bevestiging van anderen

Want van jongs af aan leren we dat we worden beloond met bevestiging, waardering en complimenten als we maar doen wat van ons wordt verwacht. En we leren ook dat we niet worden beloond wanneer we die verwachtingen niet naleven. Dan worden we bekritiseerd, gecorrigeerd of afgewezen.

Vooral in de eerste tien jaar van ons leven zijn we erg vatbaar voor afwijzingen en correcties. Omdat we als kind vooral behoefte hebben aan veiligheid en graag worden bevestigd. Daarnaast zijn we ook nog niet in staat om al die verwachtingen tegen het licht te houden. Dus als kind passen we ons aan, om vooral niet buiten de boot te vallen.

Je eigen pad kiezen

De echte problemen ontstaan pas later. Nadat je jarenlang hebt gedaan wat anderen van je verwachten, kan je onrustig worden. Omdat het zwaarder wordt om iedereen tevreden te stellen, zonder dat je aan jezelf voorbij gaat. Tot je uiteindelijk het aanpassen moe wordt en op zoek gaat naar je eigen pad.

Op een dag kan je dan bijvoorbeeld een andere carrière ambiëren en verwacht je omgeving dat je kiest voor zekerheid of voor je gezin. Misschien wil je je tijd alleen nog besteden aan wat belangrijk is voor jou terwijl je familie verwacht dat je aanwezig bent op ieder verjaardagsfeest. Of misschien wil je zoveel mogelijk van de wereld zien maar is je partner een echte huismus. Er zijn heel veel situaties denkbaar waarin je eigen verlangens haaks lijken te staan op die van je omgeving.

coach breda verwachtingen

Verantwoordelijkheid nemen

Wanneer je ervoor kiest om je eigen plan te trekken, zal je waarschijnlijk wel iemand teleurstellen. En dat kan vervolgens leiden tot verbazing, kritiek, afwijzing of boosheid. Bind je dan in of doe je wat je zelf wil? Blijf je bij jouw eigen keuze of kies je ervoor om gedoe te voorkomen?

Vermijden van gedoe is natuurlijk een acceptabele optie en er hangt een donkere wolk boven. Je kiest daar namelijk voor, omdat je iets ´niet´ wil. Je wilt geen gedoe. En datgene wat je wel wil, cijfer je weg. Dat kan je misschien een tijdje volhouden en het leidt uiteindelijk en onherroepelijk tot nieuwe uitdagingen. Omdat het onbevredigend zal blijven dat je niet hebt voldaan aan je eigen wensen en verwachtingen.

Coach Breda & Verwachtingen

Als je op eigen kracht soepeler wil leren omgaan met de verwachtingen van anderen dan maken de inzichten hieronder alle verschil:

De meeste mensen hebben een positieve intentie. Ze proberen je niet te manipuleren of voor hun karretjes te spannen. Ze zijn eigenlijk alleen druk met hun eigen agenda. Mensen zijn te zeer verdiept in wat belangrijk is voor henzelf om zich bezig te houden met wat anderen willen. Ze doen wat ze gewend zijn om te doen en nemen voetstoots aan dat anderen daarin meebewegen. Omdat die anderen dat bijvoorbeeld altijd al deden en ze daar dus aan gewend zijn.

Wanneer je op een dag besluit om je eigen pad te kiezen en niet meer mee te bewegen is het belangrijk om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat begint met je focus te richten op wat je precies wilt bereiken. Dat betekent enerzijds natuurlijk dat je een heel concreet beeld vormt van jouw pad en jouw doelen. En anderzijds mag je ook je best doen om iedereen die daarbij betrokken is de kans te geven om jouw keuze te respecteren.

Gewenning en belangrijk maken

Dat doe je aan de ene kant door ze stapsgewijs mee te nemen. Wanneer je alle betrokkenen geleidelijk de juiste kant op leidt geef je ze de kans om te wennen. Neem bijvoorbeeld stap voor stap afscheid van taken waar je niet blij van wordt om uiteindelijk alleen nog te doen wat je eenvoudig kan volhouden. Het lost zich vanzelf op. Als je iets niet meer doet, is er altijd wel iemand anders die het oppakt. En anders ontstaat er overleg. Houd daarin vast aan je keuze en toon ook je goede wil. Beweeg soms een heel klein beetje mee en benoem dan ook nadrukkelijk de uitzondering. Zo creëer je schaarste en krijgen jouw inspanningen meer waarde.

Naast gewenning is het cruciaal om te leren benadrukken hoe jouw keuzes een voordeel in zich dragen voor de mensen om je heen. Voor je partner, je gezin, je vrienden, je baas of je collega’s. Het meest voor de hand liggende voordeel is natuurlijk dat je veel meer voor ze kan betekenen wanneer je lekker in je vel zit. En wanneer je je echt verdiept in wat voor hen belangrijk is, zijn er nog veel betere argumenten te verzinnen.

Coach Breda & Verwachtingen

Als je met dat laatste aspect heel snel stappen wilt zetten, maak dan een afspraak. De PowerScan laat precies zien waar jij echt gelukkig van wordt. Wat het allerbelangrijkst voor jou is, waar je al goed in bent en hoe je dat maximaal kan benutten. Als je dat allemaal op een rijtje hebt ben je al een heel eind. Dan hoef ik je alleen nog te laten zien hoe je handig wordt in het vertalen van jouw keuzes in voordelen voor anderen.