Intervisie

Soms is het heerlijk om een klankbord achter de hand te hebben. Een gesprekspartner die zijn licht laat schijnen over uitdagingen of je een steuntje in de rug geeft bij overwegingen. Iemand als gelijke, als partner waarmee je lekker ontspannen kan filosoferen over jouw reilen en zeilen.

Samen kijken naar wat er speelt en wat dat voor jou betekent. Een beeld vormen van de huidige situatie in de context van verdere ontwikkeling, groei en verwachtingen. Samen helder krijgen hoe inzichten uit het verleden en heden houvast bieden voor de toekomst.