Begrip

coach breda begrip

Coach Breda & Begrip

Slecht luisteren leidt op allerlei manieren tot verwarring en onbegrip en daarmee tot problemen.

Voor de meeste mensen draait communiceren om verbale vaardigheden. Het vermogen om je gedachten zo aansprekend mogelijk te verwoorden. Zodat anderen bij wijze van spreken aan je lippen hangen. Maar effectief communiceren begint niet bij spreken. Het begint bij luisteren en oprechte aandacht.

Gedachten

Onze grootste uitdaging in communicatie schuilt in het managen van onze gedachten. Dat zit zo. Wanneer we naar een ander luisteren geven we betekenis aan zijn of haar woorden. Dat doen we grotendeels onbewust. Vanuit de betekenis die we onbewust zelf geven ontstaan in ons bewustzijn vervolgens gedachten. Die gedachten leiden ons af van wat de ander nou precies vertelt. Ze maken het moeilijker om ons te verplaatsen in wat de ander ziet, hoort, voelt en denkt.

Luisteren, empathie en mildheid

Nu hebben we als kind allemaal geleerd hoe we moeten luisteren. We zijn dan ook gewend om onze tanende aandacht te verbergen achter gedrag waarmee we de suggestie wekken dat we nog steeds luisteren. We blijven de ander bijvoorbeeld aankijken, knikken, maken bevestigende geluidjes of noteren wat aantekeningen. En omdat we er met onze gedachten niet echt bij zijn, vervallen we toch in aannames en verwarring. Gebrekkige aandacht is zo een spreekwoordelijke bijl aan de wortel van effectieve communicatie.

Naast aandacht is er natuurlijk meer nodig. Bijvoorbeeld empathie en het vermogen om jezelf weg te cijferen en opkomend oordeel te parkeren. Alles om precies te kunnen horen wat de ander probeert te zeggen. Om zo een standpunt zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en daarmee verwarring te voorkomen.

Coach Breda, Begrip & Praatstok

Doen wat Werkt. Lang geleden las ik voor het eerst over de oeroude sjamanistische traditie van de ‘praatstok’. Degene die in een vergadering aan het woord was had de praatstok in bezit. Om de praatstok en daarmee het woord te krijgen moest je eerst exact samenvatten wat de vorige spreker had gezegd. Pas wanneer die tevreden was over jouw samenvatting gaf hij de praatstok aan je door. Dat maakte dat iedereen zijn uiterste best deed om iedere spreker zo goed mogelijk te begrijpen.

Zo’n traditie zou wat mij betreft helemaal niet misstaan in onze moderne samenleving. ‘Je eigen mening pas kunnen ventileren wanneer je naar voldoening hebt aangetoond dat je de ander in ieder geval begrepen hebt’…