Vrijgevigheid

coach breda vrijgevigheid

Coach Breda & Vrijgevigheid

Onlangs had ik een grappig gesprek over wat er nou eigenlijk nodig is om vertrouwen en gunning te bereiken. Startpunt was een presentatie van Brenee Brown over haar zeven bouwstenen van vertrouwen. De eerste zes bouwstenen zijn vrij abstract en redelijk vanzelfsprekend. Discretie, integriteit, compassie, grenzen respecteren, doen wat je zegt en verantwoording dragen. Het kostte echter meer moeite om die zevende bouwsteen te reproduceren. En bovendien zorgde de betekenis van die laatste bouwsteen vervolgens voor verwarring.

Betekenis geven en gelijk hebben

Die zevende bouwsteen bleek uiteindelijk ‘generosity’ te zijn. Wanneer we generosity vertalen komen we uit bij betekenissen die variëren van ‘edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid’, ‘scheutigheid en kwistigheid’ tot ‘gulheid en vrijgevigheid’. Waar het dankzij de abstractie bij de eerste zes eigenlijk vrij eenvoudig was om overeenstemming te bereiken over wat Brown ermee bedoelde, lag dat voor de zevende anders.

Grappig genoeg is dat dus waar die zevende bouwsteen aan refereert. Wanneer we een betekenis zoeken bij abstracte begrippen zijn we het sneller met elkaar eens dan bij meer concrete begrippen zoals kwistigheid, gulheid of vrijgevigheid. Om vertrouwen te bereiken is het cruciaal om op zo’n moment elkaars betekenissen naast elkaar te zien. Ze te erkennen en overeenkomsten te herkennen. Het alternatief is discussiëren over de verschillen. En dergelijk discussies lopen nog wel eens uit de hand waarna het vertrouwen ver te zoeken is.

Coach Breda, Vrijgevigheid & Voorkomen van discussie

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & vrijgevigheid is het voorkomen van niet ter zake doende discussies. Voor Brenee Brown draait die zevende bouwsteen precies daarom. Binnen de context van bouwen aan vertrouwen betekent vrijgevigheid kiezen voor de ruimst mogelijk interpretatie van de intenties, woorden en daden van een ander. Om op die manier de kans groter te maken dat je voldoende overeenkomsten ziet om het met de ander eens zal zijn.

Want in het licht van het werken aan vertrouwen scheelt het nu eenmaal alles wanneer je het al met elkaar eens kan zijn.