Mildheid

coach breda mildheid

Coach Breda & Mildheid

Afgelopen week sprak ik met een nieuwe opdrachtgever over hoe ze met een voor haar nieuw team was begonnen aan een ambitieuze opdracht. Ze was er al snel in geslaagd om het grootse deel van haar medewerkers enthousiast te krijgen. Maar toen het erop aan kwam sloten deze medewerkers zich toch aan bij een minderheid van dissidente collega’s.

Brené Brown

De insteek voor ons gesprek was een teamanalyse maar het werd uiteindelijk een inspirerende gedachtewisseling over omgaan met schaamte en kwetsbaarheid. Het gesprek kwam op Brené Brown, een professor aan de Universiteit van Houston, die rond 2010 beroemd werd met haar opvattingen over kwetsbaarheid.

Volgens Brown vormt kwetsbaarheid niet alleen de bron van bijvoorbeeld teleurstelling, angst, schaamte en verdriet. Kwetsbaarheid is gek genoeg ook de oorsprong van het tegenovergestelde. Zoals bijvoorbeeld verbondenheid, dankbaarheid en blijdschap

Verdoven

De manier waarop mensen omgaan met hun kwetsbaarheid is volgens Brown veelal gebaseerd op ‘verdoven’. Dat doen ze soms op schadelijke manieren zoals met drank, drugs en medicatie. Maar veel vaker met meer geaccepteerd gedrag zoals shoppen, snacken en social media.

Wat al deze soorten van verdoving met elkaar gemeen hebben is dat hun uitwerking niet beperkt blijft tot negatieve emoties. Verdoving ondergraaft ook positieve emoties en daarmee vermogens. Brown’s advies is om verdoving te vervangen door ‘mildheid’. Mildheid tegenover jezelf en ten opzichte van de mensen om je heen. En volgens Brown begint dit bij het accepteren van je eigen kwetsbaarheid en tevreden te zijn met jezelf.

Coach Breda, Mildheid & Overeenkomsten

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & mildheid is zoeken naar overeenkomsten. Waar mijn klant van plan was om de teleurstelling weg te spoelen met een fles wijn om daarna haar streven naar consensus in te ruilen voor een meer directieve aanpak, was ze na het eerste glas van gedachten veranderd. Omdat ze opeens zeker wist dat de teleurstelling, schaamte en kwetsbaarheid die zij zelf voelde, ook speelde voor het grootste deel van haar team.

‘Mildheid’ was dus ook hier de beste optie. En daarnaast een grondige teamanalyse, om helder te krijgen hoe ze haar team alsnog ging meenemen.