Werkgeluk

coach breda werkgeluk

Coach Breda & Werkgeluk

Met een werkeloosheid die dit jaar onder het historische niveau van 340.000 uit lijkt te komen, staan recruitment en retentie overal nog steeds hoog op de agenda. Vooral in de sectoren ICT en Zorg zal het credo blijven: ‘Goede mensen binnen halen en behouden’.

Meer werkgeluk

‘Werkgeluk’ is al jarenlang een belangrijk thema in retentiemanagement. Het woord heeft misschien iets zweverigs maar een emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit typeert ‘werkgeluk’ simpelweg als ‘voldoening’. Voldoening als tegenhanger van wat tegenwoordig ‘bore-out’ wordt genoemd. Dat noemden we vroeger ‘verveling’ en daar wisten we toen ook al van dat het een bron van rottigheid is. Verveling is volgens onderzoekers overigens funest in iedere functie waarin zelfstandigheid, sociabiliteit, flexibiliteit en creativiteit belangrijk is. Maar ook dat wisten we eigenlijk al.

Persoonlijke belangen

Desondanks blijkt er op het vlak van ‘verveling’ ook in 2018 nog niet altijd een pasklaar antwoord voor handen te zijn. En toch is het niet zo heel ingewikkeld: Medewerkers ervaren voldoening zolang ze zich verbonden voelen met hun team en met hun organisatie. Dat kan alleen wanneer ze ervaren dat er aandacht en ruimte is voor hun persoonlijke belangen en behoeften.

Coach Breda, Werkgeluk & Drijfveren

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & werkgeluk is aandacht voor drijfveren. Voor het onderhouden van duurzaam werkgeluk is het dus noodzakelijk om aandacht te hebben voor je medewerkers en waar nodig op de juiste ‘knop’ te drukken. En dat ‘op de juiste knop drukken’ betekent dat je aansluit bij wat voor de betreffende medewerker het allerbelangrijkst is.

Meer werkgeluk begint dus bij het begrijpen en benutten van dat wat voor je medewerkers belangrijk is. En precies dat breng ik met Esprit & Elan al meer dan 10 jaar in kaart. Dus als u behoefte heeft aan ondersteuning op het vlak van werkgeluk, vraag dan gewoon een gratis quickscan aan!