Soepel samenwerken

soepel samenwerken

Coach Breda & Soepel samenwerken

Bij Esprit & Elan is het gros van de opdrachtgevers is op zoek naar oplossingen voor een ‘uitdaging’ op het vlak van soepel samenwerken. Dergelijke uitdagingen lijken in de meeste gevallen te kleven aan een medewerker of aan een groepje medewerkers waarmee het nog niet makkelijk ‘lezen en schrijven’ is. Medewerkers die zich bijvoorbeeld nog niet soepel laten aansturen of nog onvoldoende verantwoording nemen voor hun prestaties of handelen.

Communicatie

Keer op keer blijkt echter gaandeweg een traject dat achter dergelijke medewerkers diepere uitdagingen schuil gaan. Enerzijds draait het dan om het relevant en urgent houden van gedeelde doelen, belangen en behoeften. En anderzijds gaat het ook altijd over gebrekkige communicatie. En ‘communicatie’ is nou net de spreekwoordelijke ‘slagader’ van samenwerking.

Gebrekkige communicatie smoort positieve intenties en goede bedoelingen. Omdat we allemaal doorlopend overspoeld worden met informatie luisteren we vaak maar half naar elkaar. En daarnaast hebben we op school niet geleerd om juist die woorden te kiezen. Bijvoorbeeld woorden die, voor de persoon die we proberen mee te nemen, opvallen en voldoende reden zijn om in beweging te komen.

Coach Breda, Soepel samenwerken & Doelgericht communiceren

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & soepel samenwerken doelgericht communiceren. Teams waarin ruimte is voor de specifieke inbreng van ieder individueel teamlid. Medewerkers die elkaar binnen een team niet alleen ruimte geven maar elkaar zelfs helpen om zo goed mogelijk uit de verf te komen. Alles in het licht van gezamenlijk teamdoelstellingen en allemaal omdat u met iedere medewerker binnen uw team kan ‘lezen en schrijven’: Omdat je precies weet hoe je de medewerkers kan meenemen in datgene wat belangrijk is voor jou, voor henzelf en voor de rest van het team.

Zie je ruimte voor verbetering en voel je voor een innovatieve aanpak? Klinkt de alinea hierboven je als muziek in de oren? Vraag dan een gratis Quickscan aan. Het leven is tenslotte veel te kort voor gebrekkige communicatie!