Ergernissen

coach breda ergernissen

Coach Breda & Ergernissen

Emotiemanagement is een belangrijk aspect in ontspanning, geluk en ook in samenwerken. Onlangs werd een onderzoekrapport gepubliceerd over de grootste ergernissen in samenwerken. De top drie laat zich raden: ‘Met je telefoon spelen, terwijl je eigenlijk moet opletten’; ‘Je afspraken niet nakomen’ en als derde, ‘roddelen’.

Enerzijds is ergernis over het gedrag van collega´s vrij gangbaar. Anderzijds draagt ergernis zelden bij aan beter samenwerken. In het licht van dat laatste biedt dit onderzoek wel houvast. De drie genoemde ergernissen zijn namelijk terug te voeren op een enkele aanname: ‘Collega’s moeten rekening houden met elkaar!’

Emotiemanagement

Collega’s zijn gewone mensen en mensen houden vooral rekening met elkaar wanneer ze daar zelf ook een belang bij hebben. Samenwerken draait om gemeenschappelijke belangen en vooral die gemeenschappelijke belangen maken dat collega’s rekening houden met elkaar. Gedrag zou daarom beter kunnen leiden tot een plezierig gesprek over gemeenschappelijke belangen. En daarin is geen plaats voor ergernis. Daar is dus emotiemanagement bij nodig.

Coach Breda, Ergernissen & Emotiemanagement

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & ergernissen is leren om de eigen emoties te managen. Een goed startpunt voor het leren managen of omzeilen van je eigen emoties, is het gedrag van bijvoorbeeld collega´s te gaan zien als ‘informatie’. Wanneer je gedrag op die manier benadert, laat spelen met telefoons zien dat je collega’s misschien ergens nog niet heel warm voor lopen. Het niet nakomen van afspraken vertelt dat collega’s misschien nog onvoldoende urgentie ervaren en ‘geroddel’ onthult hoe ongemakkelijk collega’s zich ten opzichte van elkaar voelen.

Overigens is ditzelfde onderzoek vijf jaar geleden ook al eens uitgevoerd. Destijds werd de top drie gevormd door ‘onfris ruiken’, ‘afspraken niet nakomen’ en ‘roddelen’. Van ´onfris ruiken´ naar ´met je telefoon spelen´. Ook op de werkvloer ontwikkelen we ons dus blijkbaar nog steeds…