Drijfveren

coach breda drijfveren

Coach Breda & Drijfveren

Het verbeteren van samenwerking binnen een team draait vooral om aandacht voor de persoonlijke drijfveren van anderen. Dat betekent in de praktijk dat je jezelf verdiept in wat belangrijk is voor je collega’s. Die informatie is cruciaal om het vertrouwen te kunnen bereiken voor een gezamenlijke focus op win-win. Dat verdiepen kunnen we bijna allemaal. Wij mensen hebben namelijk het vermogen om ons te kunnen inleven in anderen om die anderen te kunnen begrijpen.

Van klagen naar dragen

Dat inleven en begrijpen draagt al tienduizenden jaren bij aan het overleven van onze soort, maar in samenwerking maken we er niet zo heel veel gebruik meer van. Alleen echte urgentie maakt nog dat we onze empathische vermogens van stal halen. Misschien wel omdat we daarvoor dan ook verantwoordelijkheid moeten nemen en ons doelgericht en gedisciplineerd moeten gedragen.

Afgelopen weekend las ik een artikel waarin een lans werd gebroken voor de kunst van het ‘klagen’. De strekking van het verhaal was min of meer dat klagen ten onrechte in het verdomhoekje zit. Klagen zou opluchting en verbroedering opleveren en het zou ook het startpunt voor protest vormen en daarmee het begin zijn van oplossingen.

Coach Breda, Drijfveren & Verantwoordelijkheid nemen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & drijfveren is verantwoordelijkheid nemen. Opluchting en verbroedering kunnen opstapjes zijn om de samenwerking binnen teams te verbeteren. En het is al duizenden jaren bekend dat protest en de daarbij horende weerstand moeilijk te rijmen zijn met duurzame oplossingen. Die bereiken we eigenlijk alleen wanneer alle betrokkenen zelf verantwoordelijkheid nemen en doelgericht gaan streven naar ontspanning, vertrouwen en win-win.

Voor dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ en voor besluitvaardigheid, doelgerichtheid en discipline, is soms een stapje buiten je comfortcirkel nodig. En dat stapje levert je dan ook direct veel meer op dan ‘even lekker klagen’, om daarna weer verder te gaan met doen wat je al deed.