Meer betrokkenheid

coach breda meer betrokkenheid

Coach Breda & Meer betrokkenheid

Kort na de Oud en Nieuw sprak ik een kennis over haar voornemens voor 2017: Zij heeft een klein bedrijf waarmee het niet goed gaat en ze heeft daarom besloten om in het nieuwe jaar het stuur om te gooien.

De feestdagen had ze gebruikt om eens goed in de spiegel te kijken en zo was ze tot de conclusie gekomen dat ze meer aandacht moest gaan besteden aan haar medewerkers. Ze was op dat idee gekomen door het Glazen Huis of meer specifiek, door die even onverwachte als succesvolle ‘Lak-aan- actie’.

Op de juiste knoppen drukken

Volgens haar was ze er tot nu toe teveel van uitgegaan dat haar medewerkers net zo betrokken waren bij het bedrijfsresultaat als zijzelf. Zoals de organisatoren van het Glazen Huis er ook te veel van uit hadden kunnen gaan, dat het terugdringen van kindersterfte in Afrika als gevolg van longonstekingen voor iedereen net zo belangrijk zou zijn als voor henzelf.

Coach Breda, Meer Betrokkenheid & Drijfveren

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & meer betrokkenheid is aansluiten bij ieders drijfveren. Dat 3FM het momentum en de emotie in die ‘Lak-aan-actie’ zo goed aanvoelde en zo optimaal benutte, had deze ondernemer ertoe geïnspireerd om er ook echt bovenop te gaan zitten: Iedere dag haar oren en ogen wijd open, om zo de juiste aanknopingspunten te herkennen in wat voor haar medewerkers belangrijk is. En om daarmee dan bij hun op de juiste knoppen te kunnen drukken om ze aan te zetten tot nog betere prestaties.

Blijkbaar hebben die mooie kleine vent en zijn heldhaftige ouders onbedoeld niet alleen voor Afrikaanse kinderen een bal aan het rollen gebracht..