Uitdagingen

coach breda uitdagingen

Coach Breda & Uitdagingen

Beter samenwerken is in feite niets anders dan het doelgericht samen realiseren van gemeenschappelijke belangen, doelen of behoeften. Dat klinkt heel eenvoudig en logisch maar in de praktijk is samenwerken soms helemaal niet eenvoudig en logisch. Dat laatste komt vooral door verwarring en aannames. Daarom is het goed om over een rugzakje te beschikken met twee inzichten en vaardigheden die het verschil maken.

Verwarring

Het eerste inzicht is dat in gesprekken meerdere abstractieniveaus aan de orde zijn. Daardoor ligt in communicatie altijd verwarring op de loer. Er is om te beginnen natuurlijk altijd de inhoud van het gesprek. En veel interessanter zijn eigenlijk de structuur en het proces. Eenvoudig gezegd gaat het bij de inhoud om het ‘Hoe’, bij de structuur om het ‘Wat’ en bij het proces om het ‘Waarom’. Eigenlijk zouden ‘Hoe’ en ‘Wat’ altijd in lijn moeten liggen met het ‘Waarom’.

Stel bijvoorbeeld dat een overleg vastloopt omdat het gedomineerd wordt door collega’s die onbedoeld in een verhitte discussie zijn beland. In zo’n geval kan het voor iedereen heel verfrissend zijn om op een plezierige toon het oorspronkelijke doel van het overleg centraal te stellen. Draagt de discussie wel bij aan het bereiken van dat doel? Zo niet, is het dan misschien een idee om die discussie op een ander moment voort te zetten? Herkennen van- en schakelen tussen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ is een vaardigheid die iedereen zichzelf kan aanleren.

Aannames

Het tweede inzicht dat alle verschil kan maken, is dat collega’s in wezen bijna allemaal dezelfde doelen, belangen en behoeften hebben. Voor bijna iedereen is werk een bron van inkomen en voor bijna iedereen mag het werk zelf vooral leuk en plezierig zijn. Wanneer er gedoe is tussen collega’s gaat dat ten koste van dat plezier. En daarbij zou gedoe in extreme gevallen zelfs kunnen leiden tot verlies van inkomen.

Wat maakt dan toch dat er gedoe kan ontstaan? Negen van de tien keer komt dat voort uit verwarring, aannames en de emoties die daarbij passen. Tegen die achtergrond is het goed om te leren om zo lang mogelijk uit te gaan van positieve intenties. Collega’s hebben meestal niets kwaad in de zin. Uitdagingen komen meestal voort uit onhandigheid. Daarom is het cruciaal om verwarring en aannames te leren voorkomen en emoties te leren beheersen. De tweede vaardigheid voor in de rugzak is dan ook leren om bewust ‘mild’ te zijn. Om te leren om uw oordeel uit te stellen. Om niet direct iets ‘te vinden’

Coach Breda, Uitdagingen & Doelgerichtheid en Mildheid

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & uitdagingen is doelgericht en mild zijn. Niet teveel ‘vinden’ en je oordeel zolang mogelijk uitstellen. Dat kan door alles wat er om u heen gebeurt te leren zien als deeltjes van informatie. Informatie waaraan u pas betekenis hoeft te geven wanneer het plaatje voor u compleet is. En de beste manier om uw plaatje compleet te krijgen is door nieuwsgierig en optimistisch te blijven.