Gelijkwaardigheid

coach breda gelijkwaardigheid

Coach Breda & Gelijkwaardigheid

Afgelopen maand las ik een artikel over ‘weerstand’ en over de manier waarop dat woord meestal wordt gebruikt. Volgens de schrijver van het artikel heeft ‘weerstand’ vaak een top-down betekenis. Het woord wordt vooral door bovenliggende partijen gebruikt

Het artikel op ManagementSite draaide in wezen om de manier waarop mensen binnen organisaties omgaan met hiërarchie. Met het gegeven dat de een meer te zeggen heeft dan de ander. Ongelijkwaardigheid die verbonden is met functie en met de macht die daar bij hoort. De schrijver betitelt macht binnen deze context als het recht om te oordelen over prestaties lager in de hiërarchie. Oordeel bijvoorbeeld over het ontbreken van benodigde kennis, informatie en vaardigheid. Of over het ontbreken van betrokkenheid en inzet. Over de afwezigheid van visie en gevoel voor innovatie. Het ontbreken van alertheid, durf of daadkracht. Of van aanpassingsvermogen, strategisch inzicht, loyaliteit of veranderingsgezindheid. Volgens de schrijver ligt dergelijk oordeel aan de basis van onjuiste veronderstellingen met betrekking tot ‘weerstand’

Ongelijkwaardigheid en Oordeel

In mijn perceptie is er nog wel meer te zeggen over gelijkwaardigheid. Ongelijkwaardigheid en oordeel zijn in iedere vorm van samenwerking het spreekwoordelijke zand in de motor. ‘Oordeel’ is iets wat je in communicatie niet verborgen kan houden. Het sijpelt door in non-verbale communicatie. En op die manier schept het bij de ander verwarring, twijfel en onbehagen. Daarmee leidt het direct tot verlies van vertrouwen en betrokkenheid. Uiteraard geldt voor ongelijkwaardigheid min of meer hetzelfde. Ongelijkwaardigheid suggereert een verschil in belangen, doelen en behoeften. Begrijpelijkerwijs is er niet veel meer voor nodig om vertrouwen weg te nemen. Voor een sfeer van ‘Wij – Zij’ en het ontstaan van weerstand.

Coach Breda, Gelijkwaardigheid & Overeenkomsten

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & gelijkwaardigheid is inzien dat samenwerking draait om de overeenkomsten. Verschillen in bijvoorbeeld hiërarchie, functie, verantwoordelijkheden en taken zijn vanzelfsprekend en zonneklaar. En het geheim van beter samenwerken ligt in het vermogen om die overduidelijke verschillen ondergeschikt te maken aan wat je met elkaar wilt bereiken.

En wat valt er dan nog te zeggen over ‘oordeel’? Zoals Wayne Dyer dat lang geleden al verwoordde: ‘Samenwerking tussen mensen wordt pas echt bijzonder wanneer hun oordeel verdwenen is’.