Vertrouwen

Coach Breda vertrouwen

Coach Breda & Vertrouwen

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft om binnen een organisatie iets te veranderen, weet dat je te maken kan krijgen met weerstand. Vaak wordt gezegd dat medewerkers per definitie tegen veranderingen zijn en dat weerstand daar het gevolg van is. Maar misschien gaat het wel om iets anders? Weerstand draait misschien niet om veranderingen doorvoeren. Weerstand zou bijvoorbeeld ook kunnen draaien om ervaringen uit het verleden en een gebrek aan vertrouwen.

Ervaringen uit het verleden

Veel medewerkers hebben al eens een mislukt of niet afgemaakt verandertraject meegemaakt. Alles overhoop, een hoop tijd en energie in gestoken en per saldo leverde het te weinig op. Dergelijke onplezierige ervaringen worden onderling besproken en werpen hun schaduw vooruit. Daarom hebben de meeste medewerkers een extra stapje nodig om vertrouwen te krijgen in de volgende veranderingen

Veranderingen doorvoeren

Zo’n extra stapje draait aan de ene kant om het serieus nemen van ervaringen uit het verleden. Dat kan bijvoorbeeld door samen met de medewerkers te bepalen wat er te leren valt van eerdere ervaringen? Wat er destijds allemaal mis is gegaan en hoe dat nu kan worden voorkomen? Maar andere kant draait het extra stapje om het creëren van win-win.

Coach Breda, Vertrouwen & Gemeenschappelijke belangen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & vertrouwen een focus op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Het is cruciaal om de verandering belangrijk te maken voor alle betrokken medewerkers. Hoe belangrijker een medewerker de verandering vindt, hoe groter de kans dat hij of zij de schouders eronder zet.

Dat ‘belangrijk maken‘ is eenvoudig wanneer u al weet wat uw medewerkers drijft. Maar ook wanneer u de drijfveren van uw medewerkers nog niet kent is er geen man overboord. Een teamanalyse laat u zien wat de drijfveren van uw medewerkers zijn. Daarnaast ziet u wie er al klaar is voor de verandering; wie nog een stapje moet zetten en wat u kunt doen om dat stapje makkelijker te maken.