Samenwerken

coach breda samenwerken

Coach Breda & Samenwerken

Goede samenwerking is binnen heel veel verschillende contexten de belangrijkste sleutel tot succes. Dat is al tienduizenden jaren zo. Samenwerken is dan ook iets dat bijna iedereen van nature min of meer beheerst en het is niet zo dat dat die vaardigheid automatisch wordt ingezet wanneer dat nodig is. Soms zelfs niet wanneer de druk zover is opgelopen dat er geen andere opties meer overblijven. Ondanks alle aandacht voor ‘samenwerken’ blijft het iets ongrijpbaars. In het onderwijs is ‘samenwerken’ tegenwoordig vaak een doelstelling. ‘Samenwerking als leerdoel’

Ongrijpbaarheid

Maar ook in het onderwijs geldt de eerder genoemde ongrijpbaarheid. Wanneer we samenwerking als leerdoel benoemen, hoe kunnen we dat dan doelgericht onderwijzen? Welke specifieke vaardigheden zouden er nodig zijn voor goed samenwerken? We zouden daarvoor natuurlijk het profiel kunnen hanteren van echte teamspelers. Dan komen we bijvoorbeeld uit bij proactief; sociaal; flexibel; goed kunnen luisteren; doelgericht zijn en soepel kunnen delegeren. Maar wanneer dat de benodigde vaardigheden zouden zijn, hoe draag je die dan over? En als je dat zou weten hoe moet het dan wanneer je werkt met leerlingen die onbeleefd, ongemotiveerd, lui, slordig of ongedisciplineerd zijn

Coach Breda, Samenwerken, Drijfveren & dynamiek

Doen wat Werk binnen de context van coach Breda & samenwerken is benutten van drijfveren en dynamiek. Er zijn veel overeenkomsten aan te wijzen tussen enerzijds de uitdagingen die passen bij beter samenwerken en anderzijds de uitdagingen die passen bij de benadering van samenwerking als leerdoel. Dat is natuurlijk ook logisch. Motivatie om iets te leren en vervolgens ook toe te passen werkt voor zowel voor mensen als voor hun kinderen precies hetzelfde. Mensen zijn veranderd en dat maakt dat we mee mogen veranderen. Ook onderwijs wordt maatwerk omdat motiveren nu eenmaal maatwerk is geworden. Dus ook onderwijzen zal uiteindelijk steeds meer gaan lijken op samenwerken. En daarmee steeds meer neerkomen op aansluiten bij persoonlijke drijfveren en benutten van dynamiek.