Discipline & Controle

coach breda discipline

Coach Breda & Discipline

Roland Springer studeerde sociale wetenschappen en arbeidswetenschappen aan de universiteiten van Darmstadt en Göttingen. Hij vervolgde zijn carrière met onderzoek naar de technische en organisatorische veranderingen in verschillende branches. Daarna werkte hij bij Daimler om uiteindelijk zijn eigen adviesbureau te starten. Dezer dagen is Springer in het nieuws omdat hij pleit voor meer discipline op de werkvloer. Discipline is volgens hem de beste remedie voor de groeiende concurrentie. Opmerkelijk genoeg wordt zijn betoog ook buiten Duitsland opgepikt.

Om als bedrijf te overleven zijn volgens Springer efficiënte en foutloze processen nodig. En wanneer bij die processen mensen betrokken zijn, kan alleen met discipline iets bereikt worden. Springer stelt dat medewerkers strikt gedefinieerde normen moeten vervullen. Want alleen zo is het volgens hem mogelijk om fouten uit te sluiten. Om zo tijdverlies en hogere kosten te vermijden

Controle en Verzet

Het is volgens Springer cruciaal om medewerkers in de strikt gedefinieerde normen te trainen en erop toe te zien dat de instructies punctueel worden gevolgd. Het moet de medewerkers heel duidelijk gemaakt worden dat de normen van het ondernemingsbeleid cruciaal zijn. Springer stelt dat ook medewerkers zich zouden ergeren aan processen die niet deugen. Dat maakt volgens hem dan ook dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat het merendeel van de werknemers zich ergens tegen meer discipline heeft gekeerd.

Alles draait in samenwerking om vertrouwen

Volgens Springer is binnen de context van beter samenwerken, controle belangrijker dan vertrouwen. Hij benadrukt dat bij de investeringsbanken de linkerhand ook niet meer wist wat de rechterhand aan het doen was. Dat de crisis mede daardoor veroorzaakt is. En doordat medewerkers niet alleen de producten niet meer snapten maar ook de werking van processen niet meer begrepen..

Coach Breda, Discipline of Vertrouwen?

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & discipline is soms doorspoelen en op zoek gaan naar iets waar je wel verder mee komt. Terwijl ik Springer’s betoog zat te lezen verwachtte ik ieder moment de stem van Martin van Waardenberg te horen. ‘Hallo regelneef, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Have a break, have a …’.