Verantwoordelijkheid

coach breda verantwoordelijkheid dragen

Coach Breda & Verantwoordelijkheid dragen

We zien overal om ons heen misstanden. Sommige misstanden zijn ernstiger dan andere. En dat is vaak ook een kwestie van interpretatie. Wat voor de een geldt als ernstig, kan voor een nog aanvaardbaar zijn. Hoe dan ook, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar neem je daar zelf de verantwoordelijkheid voor of probeer je de schuld op anderen af te schuiven? Zondebokken zijn vaak makkelijk te vinden. Uit recent onderzoek van de University of Southern California blijkt echter dat de schade van het ‘afschuiven‘ zich niet beperkt tot de zondebokken alleen.

Verbeteren van prestaties

Ook de daders komen er uiteindelijk slechter uit. Want je kan niet leren van je fouten zolang je die fouten niet erkent. Het afschuiven van verantwoordelijkheid neemt daarnaast bij anderen de schroom weg om zich ook van dergelijke praktijken te bedienen. Afschuiven van verantwoordelijkheid is op deze wijze dus besmettelijk. Werkgevers nemen het dragen van verantwoordelijkheid voor fouten op het werk volgens de onderzoekers ook nog onvoldoende ernstig. Medewerkers in teams waar het afschuiven gewoon is, zijn volgens de onderzoekers minder creatief en presteren slechter. Nemen van verantwoordelijkheid is dan ook een grote stap voorwaarts bij het verbeteren van samenwerking en prestaties.

Coach Breda, Verantwoordelijkheid dragen, Vertrouwen en voorbeeldgedrag

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & verantwoordelijkheid dragen draait om vertrouwen en voorbeeldgedrag. Tot nu toe namen onderzoekers aan dat goed gedrag zichzelf over de werkvloer verspreidt en dat negatief gedrag zichzelf corrigeert. Het hierboven genoemde onderzoek spreekt dat dus tegen en pleit voor een andere aanpak. Bestuurders en managers moeten zelf het goede voorbeeld geven door openlijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen fouten. En medewerkers die hun fouten afschuiven moeten volgens de onderzoekers daarin direct en consequent worden gecorrigeerd.

De onderzoekers adviseren overigens wel om dat corrigeren onder vier ogen te doen. Dat is effectiever in het licht van het verbeteren van samenwerking en het ontwikkelen van vertrouwen..