Keuze..

coach breda keuze

Coach Breda & Keuze

In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die zich afvragen hoe ze meer grip kunnen krijgen op hun toekomst. Dergelijke vragen geven een behoefte weer aan meer controle. Op het eerste gezicht lijkt ons leven dan ook vaak op een aaneenschakeling van willekeurige gebeurtenissen waar we zelf nauwelijks de hand in kunnen hebben. Veel van wat we meemaken lijkt bijvoorbeeld voort te komen uit keuzes van mensen om ons heen. De verenigingen waar we lid van zijn, het bedrijf waar we voor werken of de samenleving waar we deel van uitmaken.

Maakbaarheid

Tegen die achtergrond lijkt het dan voor de hand liggend om toekomst maar als niet maakbaar te beschouwen. Dan zou je je kunnen beperken tot het zo optimaal mogelijk meebewegen met het leven. En toch is het ook eenvoudig voorstelbaar dat we bewust of onbewust op ieder moment keuzes maken die al dan niet aansluiten bij hetgeen we ons wensen. Hoe bereiken we binnen deze context nu meer consistentie en effectiviteit?

Coach Breda, Keuze & Benoemen wat je wilt bereiken

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & keuze is tot in detail benoemen wat je wilt bereiken. Het best werken gedetailleerde plaatjes en affirmaties van wat je voor ogen hebt. Hoe vaker je die plaatjes en affirmaties bewust bent hoe beter jouw doelen je oor ogen staan. Daarmee creëer je aanknopingspunten voor je onderbewustzijn en dat heeft indirect invloed op jouw keuzes en beslissingen. En daarmee op jouw doelgerichtheid en resultaten.

Meer weten? Neem contact op en maak een afspraak!