Overeenkomsten en verschillen..

coach breda affirmaties

Coach Breda & Affirmaties

Steeds opnieuw valt me in mijn praktijk op dat er in de meeste gevallen maar een klein duwtje voor nodig is om mensen in hun hoogste versnelling te krijgen. Dat is natuurlijk ook wel logisch gegeven het feit dat zo goed als iedereen een positieve intentie heeft. Wanneer in samenwerking uitdagingen ontstaan komen die dus zelden voort uit onwil maar eerder uit misverstanden of onhandigheid. De hoogste versnelling terug vinden is dus vooral een kwestie van herstellen van ontspanning en vertrouwen.

Intrinsieke motivatie

Op www.charthouse.com zag ik de volgende stelling: ‘The mind can be hired, heart and soul are to be earned’. Voor mij gaat het binnen deze context echter meer om intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie draait binnen samenwerking om win-win. Het mag heel duidelijk zijn waar medewerkers het voor doen. Wat het ze oplevert dus. In mijn praktijk blijkt dat de betrokkenheid en inzet van mensen in het algemeen snel en aanwijsbaar verandert door affirmaties. Zo draagt het bewust blijven benoemen en benadrukken van overeenkomsten bij aan het overstijgen van de verschillen.

Coach Breda, Affirmaties en teamontwikkeling

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & affirmaties is inzien dat affirmaties heel bruikbaar zijn in teamontwikkeling en het verbeteren van samenwerking. Tegen een achtergrond van bewust benoemde overeenkomsten ontstaat nadruk op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Een focus op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften helpt medewerkers om in beweging te komen. Om zich te ontworstelen aan middelmatigheid. Het maakt dat ze meer proactief op zoek gaan naar datgene wat werkt en dat vervolgens sneller vertalen in effectief gedrag.