Voorbeeldgedrag..

coach breda voorbeeldgedrag

Coach Breda & Voorbeeldgedrag

Wie veel in organisaties rondkijkt ziet dat er vaak behoorlijk wat licht zit tussen dat wat in missies wordt verwoord en dat wat medewerkers doen. Tussen wat overheden en organisaties propageren te zijn en de harde realiteit van de samenwerking en het meetbare gedrag op de werkvloer. In de praktijk wordt deze discrepantie meestal toegeschreven aan het onvermogen van medewerkers.

Alfred Adler

Tegen die achtergrond is een uitspraak van Alfred Adler, een Oostenrijks psycholoog boeiend. Adler was als tijdgenoot van Jung en Freud en een van de grondleggers van de psychoanalyse. Hij beschreef hoe mensen elkaar graag principes opleggen welke ze zelf nog niet makkelijk in de praktijk brengen. Daarnaast speelt nog iets anders. De menselijke natuur. In groepen kopiëren mensen het gedrag van de leiders. Binnen organisaties kopiëren medewerkers dus het gedrag van hun managers en bestuurders.

Coach Breda, Voorbeeldgedrag & Verantwoordelijkheid nemen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & voorbeeldgedrag is verantwoordelijkheid nemen. Het is eenvoudig voorstelbaar dat mensen bij veranderingen behoefte hebben aan voorbeeldgedrag. We stemmen ons gedrag nu eenmaal eerder af op het gedrag van onze omgeving dan zelf handen en voeten te geven aan een ‘nieuw concept’. Mensen accepteren hun eigen verantwoordelijkheid in een nieuw concept pas wanneer ze het concept ook consequent herkennen in voorbeeldgedrag.

Tot slot houden de meeste mensen niet van veranderen. Ze zijn ook nog eens heel goed in staat om de vinger te leggen op gebrekkige consistentie of congruentie. Iedere aanwijsbare aanleiding om de verandering nog even voor zich uit te kunnen schuiven zal uitgemeten worden. Voorbeeldgedrag geeft zo ook aan hoe heet de soep werkelijk gegeten wordt.

Ook in coaching is er uiteraard een onvermijdelijk en causaal verband tussen voorbeeldgedrag en snel resultaat.