Een spoortje rood…

coach breda ontwikkeling

Coach Breda & Ontwikkeling

Maandenlang wilde de wereld zien dat China tegenwoordig een modern land is. Een land dat streeft naar orde en harmonie en dat dus aansluit bij de de rest van de beschaafde wereld.  

Vandaag blijkt dat de Chinese autoriteiten al ver voor de Olympische Spelen wisten dat er poedermelk met melamine in omloop was. Omdat Peking druk doende was om zich van zijn beste kant te laten zien werd de kwestie in de doofpot gestopt. Productie en export gingen echter gewoon door. Onvoorstelbaar, krijsende baby’s, kronkelend van de pijn als gevolg van melamine in poedermelk. 

Chinese effectiviteit

Twee weken nadat de zo ‘succesvol verlopen’ Spelen waren afgelopen keek de wereld eindelijk weer de andere kant op. Pas toen werd het zwijgen verbroken en is de kwestie door het Staatspersbureau naar buiten gebracht. Tegelijkertijd kregen de andere Chinese media te maken met een staaltje Chinese effectiviteit. Ze kregen de keuze om zich stil te houden en zich niet in de kwestie te mengen. 

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & ontwikkeling is je verdiepen in het werk van Dr. Clare Graves. Die bracht al in de vorige eeuw aan het licht dat alle mensen zich ontwikkelen volgens een vast patroon dat hij weergaf in een model. De verschillende ontwikkelingsniveaus worden in dat model aangeduid met kleuren. Het is overigens een zeer krachtig hulpmiddel bij coaching in effectiviteit.

Coach Breda, Ontwikkeling, Geduld en vertrouwen

Hoe dan ook, samenlevingen ontwikkelen zich eveneens stapje voor stapje door dezelfde fases van dit model. Uitgaande van dit model zullen we in China zien dat er nog heel veel vreselijke kwesties nodig zijn. Voordat er het land zich uit de kleur rood verheft naar iets wat lijkt op blauw of groen. Tot iets dat nijgt naar orde of harmonie.

Voordat het land kan beginnen om zich definitief te ontworstelen aan een cultuur waarin alles draait om macht. Of dat ons nu uitkomt of niet.