Leren verantwoordelijkheid te nemen

coach breda verantwoordelijkheid

Coach Breda & Verantwoordelijkheid

Het gedicht van gisteren uit het ‘Tibetaanse Boek van Leven en Sterven‘ maakt het in al zijn eenvoud heel duidelijk. In ons leven ontworstelen we ons langzaam aan patronen die niet werken. Dat doen we door onbewust keer, op keer, op keer op dezelfde manier in de problemen te komen. Door steeds opnieuw dezelfde fouten te maken. Zolang we de schuld voor onze problemen buiten ons zelf en bij anderen leggen verandert er niets.

Steeds dezelfde uitdaging

Pas wanneer we het verband gaan zien tussen ons eigen gedrag en de problemen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen verandert er iets. Het geeft ons de kans om ons gedrag aan te passen en daarmee een andere uitkomst te bereiken. Mensen zien zich soms jarenlang geconfronteerd met steeds dezelfde uitdaging om er op een dag achter te komen dat dat veranderd is. Ze kunnen zich dan vaak ook niet meer voorstellen dat het ooit een uitdaging is geweest. ‘Ze lopen in een andere straat’.

Coach Breda & Verantwoordelijkheid leren nemen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & verantwoordelijkheid is logischerwijs in de spiegel kijken. ‘Verantwoordelijkheid leren nemen’ is altijd de eerste stap. Ook in coaching. Het begint bij het inzicht dat het niet de wereld om ons heen is maar de patronen in ons eigen gedrag die maken dat we steeds op dezelfde uitdagingen stuiten. Wanneer we dan niet langer in het duister tasten kunnen we er dus voor kiezen om dit inzicht te vertalen in nieuw gedrag dat beter aansluit op wat we graag willen bereiken. Dat brengt ons in ‘een andere straat’.