Reïntegratie

coach breda reïntegratie

Coach Breda & Reïntegratie

In Nederland wordt werkdruk ervaren als uitzonderlijk hoog. Relevant onderzoek laat zien dat 70% van het arbeidsverzuim een stress gerelateerde oorzaak heeft. Medewerkers die worstelen met perfectionisme of faalangst of die nog niet effectief omgaan met stress, verwachtingen of behoefte aan controle lopen hier natuurlijk ook in hun werk tegen aan. Het achterhalen en oplossen van zo’n onderliggende uitdaging is dan de beste manier om duurzaam herstel te bereiken.

Arbeidsverzuim en Stress

Misschien is er al sprake van een langdurig arbeidsverzuim zonder direct zicht op terugkeer in je huidige functie. Misschien is er geen duidelijk aanwijsbare fysieke reden en ben je toch niet in staat om je werk weer op te pakken. Ligt de oorzaak van je verzuim misschien in een vorm van mentale overbelasting of oververmoeidheid, in stress of burn-out? Wil je niet langer in het duister tasten, stap dan over op een begeleiding op maat.


Coach Breda & Reïntegratie:Snel terug naar de werkplek

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & reïntegratie medewerkers zo snel mogelijk terugbrengen naar de werkplek. Korio brengt mensen snel terug. Vaak zeer snel. Omdat uit ervaring blijkt dat terugkeren steeds moeilijker wordt. En omdat er sprake is van win-win. Hoe sneller je begint met werken, hoe sneller je weer kunt herstellen. Met de PowerScan en PowerCoaching zorgen we daarom samen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Zie je het somber in omdat je dreigt je te bezwijken onder je werk, heb je de bodem al gezien en wil je nu zo snel mogelijk weer aan het werk of zie je een medewerker graag zo snel mogelijk terugkeren: Neem dan contact op of bel voor een afspraak.