Wijsheid..

coach breda wijsheid

Coach Breda & Wijsheid

In de spiegel kijken is in conflictsituaties vaak wel het laatste waar we iets voor voelen. Desondanks is het handig om oog te hebben voor je eigen oordeel. Zeker ook omdat dat kan voorkomen dat je in conflicten belandt. Daarnaast helpt zicht op je eigen rol natuurlijk ook bij het oplossen van conflicten. Om de meerwaarde van dit concept in te zien is het wellicht zinvol om jezelf eerst af te vragen of je vindt dat er in jouw leven plaats is voor conflicten. Hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen conflicten? In je relatie, in je gezin of in je carrière? En wat brengen die conflicten jou eigenlijk?  

Goede bedoelingen

Wanneer je onder ogen ziet dat conflicten maar zelden iets opleveren en vooral heel veel kosten. Knoop dan in je oren dat bijna iedereen gedreven wordt door goede bedoelingen. Tegen de achtergrond van die goede bedoelingen kiezen mensen vervolgens gedrag. En dat gedrag is soms handig en soms ook onhandig of zelfs strafbaar of verwerpelijk.  

Waarneming & Objectiviteit

We nemen dat gedrag waar en vinden er iets van. Of beter gezegd, we vinden iets van datgene wat we waar denken te nemen. Dat beoordelen we en daar vormen we ons vervolgens een gevoel bij. Onderzoek heeft aangetoond dat een mens ongeveer 0,00004 % van alle informatie die er continue op hem afkomt ook effectief verwerkt. Met andere woorden onze waarnemingen zijn nog niet zo heel erg objectief.  

Coach Breda, Wijsheid & Goede bedoelingen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & wijsheid is durven inzien dat andermans gedrag meestal voortkomt uit goede bedoelingen. En wanneer we vervolgens ook nog accepteren dat onze waarnemingen bepaald worden door wat we denken waar te nemen. Dan wordt het een stuk eenvoudiger om ons te ontworstelen aan emoties. Emoties die kleven aan wat wij van anderen vinden.

Stel je eens voor wat dit alleen al kan betekenen voor de manier waarop je omgaat met de mensen van wie je houdt.