Effectiviteit..

coach breda effectiviteit

Coach Breda & Effectiviteit

In Spiral Dynamics zien we op ieder niveau een specifieke kleur en een dominante waarde. De kleur van het zevende niveau is geel en de dominante waarde is ‘effectiviteit‘.

Bestuurlijke versnippering

Laten we eens kijken naar de A15 bij Rotterdam. Daar is al jarenlang sprake van fileleed wat natuurlijk een doorn is in het oog van het Havenbedrijf Rotterdam. De praktijk maakt duidelijk dat een van de oorzaken ligt in bestuurlijke versnippering. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rijkswegen. De havenwegen vallen onder het Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam gaat over het gemeentelijk wegennet. En geen van die partijen ziet been in het afstaan van bevoegdheden. Een vertrouwd beeld dat zo te horen alle de ingrediënten in zich heeft voor het gebruikelijke stroperige vervolg. Of toch niet? 

Geen woorden maar daden..

Sinds gisteren is er aanleiding om dat beeld bij te stellen. Er wordt niet meer verder gesproken over een mandaat van een Verkeersonderneming. Die had als ‘regiebedrijf’ moeten gaan zorgen voor een vlottere doorstroming van en naar de haven. Als alternatief is er een ervaren projectleider aangesteld. Deze projectleider heeft rechtstreeks toegang tot alle verantwoordelijke bestuurders. Bij Rijkswaterstaat, de Gemeente Rotterdam en bij het Havenbedrijf.   

Doen wat Werkt!

De projectleider zorgt er samen met de bestuurders voor dat de beoogde effecten snel zichtbaar worden. Zo zal hij er bijvoorbeeld op toezien dat goede ideeën vanaf nu boven op de stapel komen bij Rijkswaterstaat. Hij gaat vrachtwagenchauffeurs in het gareel dwingen met regels en sancties. En tot slot gaat hij bevoegdheden van alle betrokken instanties flexibiliseren. Wanneer dat tenminste bijdraagt aan meer effectiviteit.

Coach Breda & Effectiviteit

Binnen de context van coach Breda & effectiviteit zie ik dit als een opmerkelijke ontwikkeling die hopelijk overal weerklank vindt. Want onze samenleving heeft heel veel behoefte aan meer effectiviteit.