Waterbedeffecten..

coach breda overstijgend denken

Coach Breda & Overstijgend denken

Bijna 2,5 duizend jaar geleden liet Plato ons zien dat goede beslissingen niet gebaseerd zijn op cijfers maar op inzicht.

Als we kijken naar de cijfers, ging dit verhaal over veertig probleemwijken die er snel weer bovenop geholpen moesten worden. Vervolgens waren we getuige van maandenlang gesteggel over aantallen en bedragen. Onenigheid tussen de Minister, het Kabinet, de Kamer, de gemeenten en de woningbouwcorporaties. 

Waterbedeffecten

Vandaag werd een rapport gepubliceerd van het Nicis Instituut. Nicis is een onderzoekinstituut voor grootstedelijke problematiek. Het jarenlange onderzoek naar de gevolgen van de ook nu weer gekozen aanpak heeft veel duidelijk gemaakt over zogenaamde ‘waterbedeffecten’. Daarmee wordt bedoeld dat problemen zich verspreiden naar omliggende wijken. Het is opmerkelijk dat de verantwoordelijke beleidsmakers blijkbaar niet hebben willen luisteren naar de woningbouwcorporaties. Die roepen al anderhalf jaar dat dit precies het risico is dat kleeft aan de maatregelen van het Kabinet.   

Wat iedereen ziet en wat bestuurders liever niet hardop uitspreken is dat deze maatregelen vooral gericht zijn op een betere spreiding van niet westerse allochtonen. In de visie van beleidsmakers draagt dat bij aan integratie. Het Nicis rapport laat zien dat allochtonen die gedwongen verhuizen uit een probleemwijk een paar straten verderop weer neerstrijken. Omdat ze gewoon nergens anders heen kunnen. En omdat ze geen andere mogelijkheden zien en niemand ze de alternatieven influistert.

Coach Breda & Overstijgend denken

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & overstijgend denken is het plaatsen van een stip op de horizon. Stel je voor dat we ons vanaf nu zouden richten op die stip. Op een overstijgend doel: Een homogene samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht zijn of haar ras of overtuiging. Stel je voor: Allochtonen en autochtonen die nu nog een wereldbeeld hebben dat gebaseerd is macht of orde spreken we op een binnen dat wereldbeeld effectieve wijze aan op hun verantwoordelijkheden. En we helpen ze ook direct of indirect bij hun groei naar het niveau waarop onze samenleving zich nu eenmaal bevindt

Zo’n plaatje is aanmerkelijk minder kostbaar. Maar om de woorden van het Nicis Instituut te gebruiken: ‘Dan moeten we wel echt contact gaan maken met deze groep. En ons niet langer beperken tot informatiefolders in allerlei talen’.