Regenten..

coach breda beweegredenen

Coach Breda & Beweegredenen

De commissie Bakker liet twee weken geleden al zien hoe groot de blinde vlek van Minister Donner en consorten was toen ze eind 2007 uit de bocht vlogen in hun pogingen om de versoepeling van het ontslagrecht er doorheen te drukken. Bij gewone mensen zie je wekenlang schaamrood op de kaken wanneer ze publiekelijk zo door het ijs zakken. Donner beperkt zich tot cryptische uitspraken. En tilt de besluitvorming vervolgens ijskoud over de zomer heen.  

Bloed kruipt..

Donner stelt ons nu in het vooruitzicht dat hij op Prinsjesdag met een plan van aanpak komt. Dat plan zal duidelijk maken welke aanbevelingen het kabinet overneemt uit het advies van de commissie Bakker. Hij gunt ons ook alvast een vooruitblik. ‘We gaan niet alleen doen wat we al deden,’  

We zien Donner in deze context bijna uitsluitend ‘doen wat hij al deed’. Nu vertelt hij ons tussen de regels door hoe hij ‘zijn’ versoepeling van het ontslagrecht ondanks alles door de Kamer denkt te kunnen loodsen. Tegen de achtergrond van de discussie over het afnemende vertrouwen in de politiek is het misschien een interessante vraag of er buiten Donner zelf nog iemand anders is in de Kamer die hem hierin kan volgen.  

Coach Breda & Beweegredenen

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & beweegredenen is inzien dat vooral iemands beweegredenen zijn of haar gedrag bepalen. Ook politiek Den Haag zou er heel anders uit gaan zien wanneer we in Nederland de geschiktheid van Ministers kort gezegd zouden bepalen aan de hand van hun beweegredenen; hun gerichtheid op de combinatie van ‘bereiken’ en ‘prestaties’. Er zou wel minder te lachen zijn, dat wel.