Doelen bereiken..(1)

coach breda doelen bereiken

Coach Breda & Doelen bereiken

Gisteravond was ik bezig met het schrijven van een trainingsprogramma voor teams in de zorg. Al schrijvende vormde ik me een beeld van wat wij Nederlanders van het eerste optreden van het Nederlands elftal op het EK2008 mogen leren. Voetbal spreekt me dan misschien niet zo heel erg aan. Het leveren van aansprekende teamprestaties boeit me des te meer. 

Met name in topsport is de scheidslijn tussen verliezers en winnaars heel dun. En wanneer het dan gaat om teamprestaties zijn de processen ook nog eens bijzonder ondoorzichtig

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.

Jaren geleden volgde ik een workshop van hockeycoach Marc Lammers. Daar werden mijn ogen op dit vlak voor het eerst geopend.Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus‘. In NLP-termen gaat dit over het verschil tussen ‘bereiken‘ en ‘vermijden‘. 

‘Bereiken’ komt neer op richten op wat je wil. ‘Vermijden‘ komt neer op uitgaan van wat je niet wil. Maar als je wel weet wat je niet wil, weet je waarschijnlijk nog niet wat je wel wil.  

Voor mij was het meest opvallende in het optreden van het Nederlands elftal afgelopen maandag de zichtbare saamhorigheid en eensgezindheid in woorden en in daden. Een homogene groep die een wereldprestatie neerzet om die vervolgens rustig en congruent in het perspectief van het hogere doel te plaatsen.  

Coach Breda & Doelen bereiken

Doen wat Werkt binnen de context van coach Breda & doelen bereiken is het consequent centraal stellen van gemeenschappelijke doelen. Als een team een gezamenlijk doel stapsgewijs vorm geeft dan zal dat gezamenlijk doel voor ieder teamlid waarschijnlijk concreet zijn. Alleen dat maakt de haalbaarheid al groter.  

Door wat ik maandag zag en hoorde heb ik het zekere gevoel dat iedereen in dit team helder voor ogen heeft wat ze samen willen bereiken. Verder zullen ze zichzelf en elkaar waarschijnlijk steeds opnieuw vertellen wat dat doel is. Zodat ze erop kunnen vertrouwen dat ieders keuzes op ieder willekeurig moment en tot op microniveau, in lijn zijn met dat gemeenschappelijke doel. 

Iedereen die deze wijze van werken kopieert en integreert zal merken dat alleen dat al een team veel verder brengt.