Een nieuw begin..

coach breda & een nieuw begin

Coach Breda & Een nieuw begin

Het is geweldig om aan iets nieuws te beginnen. Het symboliseert aan de ene kant en in algemene zin de groei die we als mens nu eenmaal doormaken. En aan de andere kant en meer specifiek maakt het mij ook los uit wat ik al deed. Het is daarbij aan de ene kant een stap in het onzekere en aan de andere kant een brandpunt van inspiratie en optimisme.

Een nieuwe site in een vorm die past bij deze tijd. Een blog om iedere dag iets uit mijn leven of uit mijn praktijk te delen met iedereen die deze taal beheerst. Persoonlijke gedachten en waarnemingen opschrijven en delen is voor mij nieuw. Dat maakt het spannend en het brengt me ook buiten mijn comfortcirkel. Het maakt me onzeker en ook nieuwsgierig. Spreekt het lezers wel aan versus wat zou het met lezers doen? Wordt het makkelijker versus hoe snel zou ik hier echt goed in kunnen worden. Hoeveel tijd kost dit me op de langere duur versus welke leuke reacties levert dit me op?

Coach Breda & Een nieuw begin

Misschien kunnen mijn gedachten en verhaaltjes wel kleine zaadjes worden die misschien zelfs het begin zijn van grote veranderingen. Veranderingen die misschien wel mogelijk maken dat lezers om zich heen kijken en hetzelfde willen zien. Om zich beter te voelen of om andere keuzes te maken. Of om zich misschien zelfs te richten op andere doelen en die te bereiken.   

Coach Breda & Een nieuw begin. Vanaf nu; ‘Doen wat Werkt!’.